LÀM QUEN VỚI HÀM GIẢ MỚI

Nov 03, 2019

- Hàm giả mới sẽ có cảm giác đầy trong miệng và không thoải mái trong vài tuần đầu. Hãy mang trong miệng cho đến khi quen với chúng.

- Hàm dưới có thể hơi lỏng cho đến khi môi má lưỡi quen dần và giữ nó đúng vị trí.

- Có thể đau khi mới bắt đầu ăn nhai trong 1 hoặc 2 tuần đầu. Khi đó bệnh nhân nên quay lại nha sĩ để chữa hết những vị trí đau.

- Có thể gia tăng nước bọt trong thời gian ngắn.

- Phải tập ăn nhai theo hướng dẫn:

+ Bắt đầu với thức ăn mềm và cắt nhỏ

+ Nhai cả 2 bên

+Tránh nhai thức ăn cứng, giòn và kẹo cao su

+ Sau 1-2 tuần, khi hàm giả trở nên quen có thể ăn thức ăn cứng hơn đến khi đạt được chế độ ăn như bình thường.

- Uống nước từng ngụm để tránh làm bật hàm giả

- Tập nói với hàm giả mới, cố gắng đọc lớn và rõ từng từ lặp lại khi đứng trước gương.

- Thời gian đầu hàm giả có thể lỏng khi cười lớn, ho. Hãy cắn răng và nuốt để đặt lại đúng vị trí

- Khi bắt đầu mang hàm giả với thời gian nhiều nhất có thể. Sau khi quen dần nên bỏ hàm giả ra khi đi ngủ.

Nguồn: https://www.ada.org/~/media/ADA/Publications/Files/ADA_PatientSmart_Dentures.pdf?la=en3